Projektinhallinnan taitoja vahvistamalla ja perehdytysprosessia kehittämällä vähennät tieto- ja asiantuntijatyön kuormittavuutta, joten siksi...

 

Autan HR-henkilöitä onnistumaan projektitehtävissä [HRD] ja työhyvinvointia tukevien prosessien [etenkin perehdytysprosessin] kehittämisessä, jotta he voivat toteuttaa isompiakin muutoksia itsenäisesti, tulla esiin osaajana omassa työssään ja samalla aidosti kehittää työyhteisöä paremmin toimivaksi.

Lisäksi olen HR-henkilöiden tukena viestinnän kehittämisessä ja sisällöntuotannossa, jotta toiminnasta tulee näkyvää, yhtenäistä ja entistäkin tuottavampaa.

Ja tuen perehdytyksestä vastuussa olevia henkilöitä perehdytyksen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä, jotta he voivat onnistua arjen perehdytystilanteissa

Ota yhteyttä!
perehdytysvalmentaja
parempi työkulttuuri paku

PAKU:

Parempi työkulttuuri

Mistä työsuhteen elinkaaren palvelupolussa on kyse?

 

Vastuullinen osaamisen kehittäminen on jatkumona etenevä kokonaisuus. Osaamisen kehittämisen keinoja on useita, mutta perehdytys on yksi tehokkaimmista keinoista opastaa työhön, kulttuuriin ja integroida yhteisöön. Perehdytys ei ole “Katso intrasta” itseopiskelua vaan se on koko työsuhteen elinkaaren ajan kestävä vuorovaikutteinen oppimisprosessi, josta työnantajalla on vastuu ja jota tarvitaan aina, kun tapahtuu muutoksia. Jatkuva perehdytys on erinomainen osallistamisen ja sitouttamisen keino.

TULOSSA VIDEO

katso video! -teksti kultaisella kaunokirjoituksella
Video Poster Image

Työsuhteen elinkaari

Perehdytyksen tarve tulee nähdä jatkumona, ei pelkkänä muutaman viikon jaksona.

kultainen preboarding eli esiperehdytys ikoni

Preboarding /
esiperehdytys

 

Ennen rekrytointia /
ennen töiden aloitusta

kultainen orientaatio ikoni

Orientaatio = "sisäänheitto"

 

Ensimmäiset 5 päivää

kultainen onboarding ikoni

Onboarding /
perehdytysjakso

 

30 - 60 - 90 pv

kultainen työssä oppiminen ikoni

Työssä oppiminen/ Crossboarding

 

keskim. n. 2 - 5 vuotta

kultainen offboarding ikoni

Offboarding /
lähtökokemus

 

Irtisanomisaika

Yllä oleva polku ohjaa lakisääteisen perehdytysprosessin kuntoon laittamisessa kestävää kehitystä tukien.

= Jatkuva perehdyttäminen toteutetaan työn tuoman tarpeen mukaan >>

KUMI:

Kuormittavuuden Minimointi

kumi grafiikka kuvaamaan kuormittavuuden minimointi

Miksi valita osaamisen kehittämisen keinoksi perehdytys?


Puutteellinen perehdytys on merkittävä kuormittavuustekijä tietotyössä


Laadukas ja vastuullinen perehdytysprosessi on matalan kynnyksen keino taklata haasteet tietotyön kuormittavuustekijöiden, työnhallinnan, henkilöstön vaihtuvuuden ja osaajapulan osalta, koska hyvällä perehdytyksellä varmistetaan henkilöstön onnistuminen työtehtävissä, tuetaan työssä viihtymistä ja edistetään hyvinvointia työn voimavaratekijöitä vahvistamalla. 

Jatkumona etenevä vuorovaikutteinen perehdytys on ratkaisijan roolissa, kun haluat rakentaa parempaa työkulttuuria. Perehdytys on lakisääteinen osaamisen kehittämisen keino, ja sen avulla varmistetaan työpaikan sisäisten prosessien, toimintatapojen ja käytäntöjen toimivuus sekä tuottavuus. Tasapuolinen ja oikeudenmukainen perehdytys edistää yhdenvertaisuutta ja tukee hyvää työntekijäkokemusta.

Onnistumisen edellytys on yhdessä kehittäminen jokaisella TASO:lla

Vastuullinen osaamisen kehittäminen

Strateginen taso

[VOK]

Mahdollistetaan osaamisen kehittäminen ja kehittyminen koko työsuhteen aikana, jotta työyhteisö ja yksilöt voivat toimia paremmin muutostilanteissa.

Valmentava perehdyttäjä

Yksilön taso

[VP]

Tuetaan yksilöitä, jotta jokainen tietää roolinsa ja vastuunsa toiminnan oikeanlaisessa ja arvojen mukaisessa edistämisessä. Siirrytään ajattelu- ja toimintamalleissa perehdytysjaksosta - jatkumona tapatuvaan osaamisen kehittämiseen.

Vaikuttava viestintä

Yhteisön taso

[VV]

Varmistetaan sujuva ja selkeä viestintä, joka ohjaa oikeanlaiseen toimintaan, selkeyttää prosesseja ja edistää tuottavuutta sekä vuorovaikutteista oppimista.

Yksittäisten asioiden kehittäminen harvoin tuo muutosta koko työyhteisön toimintaan tai kulttuuriin, joten siksi on tärkeää, että osaamisen vahvistaminen ja perehdytyksen kehittäminen toteutetaan näillä kolmella tasolla. Kehittämisprojektilla on huomattavasti paremmat mahdollisuudet onnistua, kun toimintaa kehitetään yhdessä ja yhteistyössä sekä ulkopuolista tukea hyödyntäen.

Yhteisön tärkeimmät OSAT on hyvinvoivat ihmiset

Akronyymit ovat auttaneet minua asioiden oppimisessa ja muistamisessa, joten tässä sinulle vinkki mistä asioista työhyvinvointia tukeva ja edistävä työnantaja huolehtii:

kultainen pyöreä ikoni kirjaimella 'O'

Osallistaminen

kultainen pyöreä ikoni kirjaimella 'S'

Sitouttaminen

kultainen pyöreä ikoni kirjaimella 'A'

Arvostus

kultainen pyöreä ikoni kirjaimella 'T'

Tavoitteet

Jos olet valmis kehittämään osaamistasi ja haluat vähentää työsi kuormittavuustekijöitä, niin aloitetaan yhdessä jo heti tänään!

kultainen pyöreä ikoni jossa nuoli alas
hei olen Jaana Johanna kultaisilla kaunokirjaimilla

HR-henkilöiden ja perehdytyksestä vastuussa olevien henkilöiden muutosvalmentaja

 

Minusta jokaisella HR-henkilöllä on oikeus saada tukea ja konkreettisia työkaluja projektinhallinnan taitojen vahvistamiseen, viestintään ja kehittämistehtävissä toimimiseen sekä projekteissa onnistumiseen. - Joten olen täällä auttamassa sinua!

Lisäksi haluan, että perehdytyksen toteuttaminen on mahdollisimman helppoa perehdytyksestä vastuussa oleville henkilöille, joten annan heille tarvittavat askeleet, jotta he edistävät asioita oikeista lähtökohdista.

Odotan innolla, että saan jakaa nämä kaikki hyödylliset käytännön vinkit ja kokemukseni juuri sinulle!

Tutustu valmentajaan
työhön perehdyttäjien valmentaja

Maksuttomat materiaalit sinulle perehdytyksen ja osaamisen kehittämisen tueksi

minikurssi ja työkirja työssäosaamisen nykytila-analyysiin perehdyttäjille

 

Maksuton työpaja: *TOP 12 tietotyön perehdytyksen sudenkuoppaa 🐺 ja etenkin miten välttää nämä!*


Työpajan videotallenteen katsottuasi 
tiedät perehdytyksen kehittämisen tarpeet ja sen kokonaisuuden sekä saat uusia ideoita ja näkökulmia kehittämiseen.

Työpajan tallenteen ja työkirjan avulla pystyt helposti hahmottelemaan perehdytyksen nykytilan.

Inspiroitunut energia oli aistittavissa osallistujilla ja hyviä pointteja nousi esiin työpajan oivallukset -osiossa. Työpajan kokonaisarvosana: 4 / 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️

 

Haluan työpajan tallenteen ja työkirjan!

Näin hyödynnät ilmaista ChatGPT:ta perehdytyssuunnitelman tekemisessä


Maksuttomassa oppaassa on esimerkki 30 päivän perehdytyssuunnitelmasta tietotyötä tekevälle henkilölle. Pääset hyödyntämään ChatGPT:a tietotyötä tekevän henkilön perehdytyksen suunnittelussa. Lisäksi opas toimii mallina kirjallisen ja kuvallisen ohjeen tekemiselle. Saat asiantuntijanäkemykseni ja vinkkini ChatGPT:n tuottaman perehdytyssuunnitelman sisältöihin liittyen ja tiedät miten voit hyödyntää apuani jatkossa.

Haluan oppaan!
chatGPT opas perehdyttäjille

Tutustu aiheeseen syvemmin blogikirjoitusten [+ videoiden] avulla

Blogissa jaan parhaat vinkit vastuullisen perehdytyksen ja vaikuttavan viestinnän kehittämiseen. Kirjoitukset [ja videot] antavat sinulle selkeät ensimmäiset askeleet, joiden avulla edetä kohti oikeaa suuntaa tulevaisuuden työelämässä.

Siirry Blogiin
perehdytysvalmentajan tietokone

Perehdytys on tärkein voimavara tulevaisuuden työyhteisöissä

Case study: Näin luotiin yli 100:lle esihenkilölle digitaalinen pal...

Yksinkertaisella muutoksella selkeyttä kuormittavaan työpäivään

TOP 15 vinkkiä asiantuntijalle työpäivien kuormittavuuden vähentämi...

perehdytysvalmentaja iloisena peukku pystyssä

Tilaa maksuton [sisäpiirin] sähköpostikirje 💌

Liittyessäsi sähköpostilistalleni saat aina ensimmäisten joukossa parhaat vinkit osaamisen kehittämiseen, perehdytysprosessin muotoiluun ja vaikuttavan viestinnän tekemiseen.

Tietosi ovat turvassa. Voit poistua listalta koska tahansa.